Vår historia

Savills grundades i Storbritannien 1855 och är en av världens ledande fastighetsrådgivare. I över 160 år har vi hjälpt våra kunder med deras fastighetsrelaterade frågor och beslut genom att erbjuda enastående service och expertråd.

1855 - Savills grundades

Alfred Savill (1829-1905) etablerade verksamheten på 27 Rood Lane, EC3. år 1855 som "Savill and Son".

1870-talet

Företaget flyttade till 3 St Helen's Place, som tillhörde Worshipful Company of Leathersellers' estates (var en underhyresgäst). Alfred var redan professionell rådgivare till ett antal herradömen iEssex.

1900-talet

Vid tiden för Alfreds död år 1905, var hans söner Alfred, Edwin och (Henry) Norman, redan väletablerade i delägarskap. Trots att företaget låg i staden förblev det i praktiken jordbruksfokuserat.

Första världskriget

Endast några veckor efter att kriget bröt ut, utsågs Edwin Savill av War Office till att uppskatta ersättning till markägare i Essex och Suffolk för förlust av eller skada på egendom. När krigsförlustkommissionen kallade in två värderingsmän för att hjälpa dem, var Edwin Savill en av dem.

1920-talet

Företaget flyttar till 51a Lincoln's Inn Fields. Deras nya kontor låg tillräckligt nära staden för att kunna behålla sina befintliga kontrakt och hade fördelen att ligga bland förvaltande advokater som gav dem nya affärer.

Andra världskriget

Företaget bryts upp: underordnade medarbetare skickades ut för att göra krigstjänstgöring och Norman Savill flyttade till Wimborne i Dorset och tog med sig viktiga dokument om företaget. Företagets arkitekter arbetade från kontoret i Woking. Förtutom Norman Savill stannade alla samarbetspartners på kontoret i Lincoln’s Inn Field..

1950-talet

Företaget fusioneras med Rees-Reynold och Hunt vars personal var taxeringsmän och specialistrådgivare med fokus på kommersiella fastighetsinvesteringar. Detta låg i linje med Alfreds strategi att expandera till nya tjänsteutbud.

1960-talet

63 Lincoln's Inn Fields blir huvudkontor. En rad nya och unga partners anställs helt i linje med rådande tider.

1970-talet

Företaget döps om till Savills. 58 partners arbetar från huvudkontoret och 15 kontor runt om i England och Wales.

1980-talet

År 1988 blir Savills ett aktiebolag, listas på Londonbörsen och blir Savills plc (public limited company, det vill säga, ett börsnoterat företag).

1990-talet

Savills konsoliderar sin ökande närvaro i Asien genom att gå samman med First Pacific Davies Limited och blir FPD Savills år 1997. Savills förvärvar en majoritetsandel i de spanska, tyska och franska företagen som tidigare verkade som Weatherall Green & Smith.

2000-talet

Under namnet Savills plc noteras bolaget på indexet FTSE 250 på London-börsen år 2000. Savills förvärvar också First Pacific Davies Limited I april samma år: Förvärvar 50 % av aktierna i Korean Asset Advisors och BHP Korea år 2000. Hamilton Osborne King förvärvas på Irland. Hepher Dixon, ett kontor för specialistplanering och förnyelse. Jeremy Helsby utses till koncernchef för Savills plc den 7 maj 2008.

2011-2013

Savills expanderar genom förvärvet av IPAM GmbH i Tyskland. Förstärkta team i London med förvärv av Gresham Down (investeringsrådgivande), London Planning Practice och Thomas Davidson (detaljhandel) samt förvaltningsteam i Singapore och Sverige. Flyttade in till nya huvudkontoret i London.

2014-2016

Savills expanderar sin amerikanska närvaro genom förvärvet av hyresgästrepresentationsföretaget Studley Inc med ett nätverk av 25 kontor i hela USA samt expanderar sin närvaro i Asien genom att öppna kontor i Myanmar och Indonesien.

2017

Savills förvärvar Aguirre Newman, Spaniens ledande oberoende fastighetsrådgivare