Tillgänglighetsförklaring

Savills plc erkänner vikten av att tillhandahålla en webbplats som är inkluderande och tillgänglig för alla användargrupper. Denna sida behandlar:

Tillvägagångssätt

Savills webbplats utvecklas för att stödja Internet-användare med funktionshinder. Vi anser att webbsidorna på webbplatsen följer RNIB:s (Royal National Institute of Blind People) tillgänglighetskriterier "See It Right" som omfattar alla kriterier på prioritetsnivå 1 i W3C:s Web Content Accessibility-riktlinjer. All ny information som läggs till webbplatsen överensstämmer med RNIB:s "See It Right"-tillgänglighetkriterier.

Användare med behov av skärmläsare/röstwebbläsare/skärmförstorare

Våra navigeringsmekanismer kan användas tillsammans med skärmläsare och röstwebbläsare. Dessutom kan användaren hoppa över länkar för att kringgå navigationen och gå direkt till huvudinnehållet.

Alt-tangenterna hjälper användarna på följande sätt:

  • Alt-tangent + m + Enter-tangenten tar användaren till den övre panelen av huvudinnehållet
  • Alt-tangent + n + Enter-tangenten tar användaren tillbaka till huvudfönstret

Det finns textmotsvarigheter till alla bilder och relevanta sid- och tabellrubrikstaggar har infogats.

Alternativa mekanismer erbjuds när man använder JavaScript inne på sidan.

Användare med nedsatt syn – ändra teckenstorlek

De flesta webbläsare stöder tangentbordszoomning - det här kan aktiveras genom att hålla Ctrl (Windows) eller Command (Mac) -tangenten och trycka på knappen "+" eller "-" på tangentbordet för att zooma in och ut från sidan, vilket ökar eller minskar storleken på teckensnittet.

Färgblinda användare

Vi har kontrollerat kombinationen av det teckensnitt som används på webbplatsen och bakgrundsfärgen mot olika färgblindhetsbetingelser och sett till att olika element inte identifieras enbart med hjälp av färger.

Om du vill ändra färg på texten och bakgrunden genom att använda en egen formatmall finns anvisningar under Byta formatmall.

Endast navigering på tangentbordet

Vi har testat att sidorna på webbplatsen går att använda med enbart tangentbord. När du ska använda formulär och styra verktygen använder du följande tangenter:

  • Blanksteg för att markera/avmarkera kryssrutor
  • Tabb för att gå framåt via länkar
  • Skift + tabb för att gå bakåt via länkar
  • Retur för att initiera en åtgärd om åtgärdsknappen är markera

Byta formatmall

Användare kan importera sin egen formatmall till webbplatsen. I Internet Explorer väljer du Verktyg, Internet-alternativ och sedan Hjälpmedel. Klicka sedan på någon eller alla av de tre kryssrutorna för att ignorera färger, teckensnitt eller teckenstorlek. I samma fönster kan du byta formatmall genom att markera kryssrutan "Formatera dokumentet med hjälp av en egen formatmall", bläddra till den önskade formatmallen och klicka på OK. I Netscape kan du välja Redigera och sedan Inställningar och Visning. Du kommer då att ges olika färg- och teckensnittsalternativ.

Externa länkar

Varje länk till en extern webbplats öppnar ett nytt fönster i din webbläsare.

Frågor & feedback

Om du har kommentarer om eller förslag på hur vi kan göra denna webbplats enklare att komma åt, vänligen skicka dina kommentarer till webmaster@savills.com.