Karin Zakariasson

Karin är chef för Värderingsavdelningen på Savills sedan 2010. Hon har lång erfarenhet av fastighetsbranschen och jobbat inom olika affärsområden.

Karin har 30 års erfarenhet av fastighetsbranschen och har arbetat med fastighetsförvaltning, fastighetsfinansiering samt de senaste 20 åren som konsult inom värdering, analys och strategisk rådgivning. Karin är ofta anlitad som föredragshållare och har även hållit fastighetsvärderingskurser inom KTH. Hon har ett stort internationellt nätverk och har ansvarat för många internationella uppdrag. Som chef för Värderingsavdelningen har hon det övergripande kundansvaret samt leder och fördelar arbetet och initierar utvecklingsarbetet.

Affärsområde

Valuation

Direktnummer

Plats/stad

Stockholm

Telefonnummer

Utbildning

  • Civilingenjör, KTH Stockholm
  • MRICS
  • Auktoriserad värderare

Viktigaste tjänster