Varför Savills?

Savills är en trygg och säkert partner inom fastighetsrådgivning i hela världen. Vi strävar efter att attrahera, rekrytera och behålla den bästa personalen i branschen.

Vi samlar individer med passion för fastigheter. Savills erbjuder våra medarbetare ett spännande och utvecklande yrkesliv på en öppen och rättvis arbetsplats, där varje individ behandlas med respekt och där det går att ha balans mellan arbete och fritid. Vi strävar efter att alla medarbetare ska nå sin fulla potential och få personlig utveckling utifrån individuella förutsättningar.

Vi är övertygade om att delaktighet och möjlighet att påverka skapar engagemang och arbetsglädje. Det är viktigt för oss, för vi vet att vår mest värdefulla resurs är våra medarbetare.