Savills Nyheter

Savills rådgivare åt Hemsö

Savills har varit rådgivare åt Hemsö som säljer en fastighetsportfölj om 14 fastigheter i Sverige. Försäljningspriset uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor.

Savills har varit rådgivare åt Hemsö som säljer en fastighetsportfölj om 14 fastigheter i Sverige. Försäljningspriset uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor.

Fastighetsportföljen består av sju vårdfastigheter, fem utbildningsfastigheter och två äldreboenden. Flertalet utav vård- och utbildningsfastigheterna är belägna i orter där Hemsö endast äger någon enstaka fastighet. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 56 000 kvadratmeter och genomsnittlig återstående hyrestid är 6,8 år.

Hemsö eftersträvar en kundnära och effektiv förvaltning för att kunna ta hand om våra hyresgäster på bästa sätt. Försäljningen bidrar till att koncentrera vårt bestånd geografiskt och frigör kapacitet för investeringar i vår projektportfölj, säger Nils Styf, Hemsös VD.

Köpare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Försäljningarna sker i form av bolagsöverlåtelser och frånträde sker den 27 maj 2019. 

Rekommenderade Artiklar