Vår miljöpolicy

På Savills tar vi övervägda och strukturerat steg mot att hantera våra miljöpåverkan på lokal, nationell och internationell nivå. Genom vårt miljö- och hållbarhetsarbete har vi uppnått den internationella miljöhanteringsstandarden för företag BS EN ISO 14001: 2004 - vilket antas globalt.

Savills ska i samtliga moment utföra sina tjänster med god miljöhänsyn, hög kvalitet och alltid inom avtalad tid. Vår kvalitetsplan är upprättad enligt de krav som gäller för SIS-EN ISO 9001:2015 och miljökrav enligt ISO 14001:2015. Vår målsättning är att i varje enskild situation hålla högre kvalitetsstandard jämfört med våra konkurrenter.

Savills Sverige policy Kvalitet och miljö