Vilhelm Isberg

Vilhelm började på Savills 2018 som Director för Förvaltning. Han är specialist inom handel och har jobbat med flertalet shoppingcenter och handelsplatser runt om i Sverige.

Vilhelm har jobbat med Förvaltning sedan 1999. Han har både kunskap från ägarperspektiv från sin tid då han jobbade på Jernhusen och CentrumKompaniet, hyresgästperspektiv från sin tid på ICA och konsultbranschen genom sitt arbete hos JLL, Newsec och nu också Savills. Vilhelm är ansvarig för att utveckla den svenska förvaltningsaffären på Savills vid sidan av sitt ansvar för några av de stora nyckelkunderna.

Affärsområde

Property Management

Direktnummer

Social

Plats/stad

Stockholm

Telefonnummer

Utbildning

Master of Science, Business Administration and Economics, Stockholms universitet

Bachelor of Science, Property Management, KTH Stocholm

Viktigaste tjänster