Peter anslöt till Savills 2014 och arbetar med värdering och analys i västra och södra Sverige. Han har erfarenhet från såväl större beståndsvärderingar som förvärvsstöd och komplexa utvecklingsprojekt.

Peter arbetar med samtliga större fastighetssegment, med särskilt fokus på lager/logistik, hotell samt bostäder, inom vilka områden han är projektledare för ett antal större återkommande uppdrag. Utöver värderingsuppdrag utför Peter marknads- och segmentsanalyser för uppdragsgivare. Han har tidigare erfarenhet inom marknadsanalys och transaktionsrådgivning på köp- och säljsidan.

Plats/stad

Göteborg

Telefonnummer

Utbildning

  • Tek. Kand. i Fastighet och Finans, KTH Stockholm
  • Av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare
  • MA. in Business Management från IE Business School in Madrid
  • MRICS

Kunder i urval

  • Willhem
  • IKANO Bostad
  • Klövern
  • Hemsö
  • Deutsche Pfandbriefbank
  • Midstar

Viktigaste tjänster