Mikael Fastén

Mikael började på Savills 2018. Han jobbar som Director i Transaktionsteamet.

Mikael har mer än 20 års erfarenhet från den kommersiella fastighetsbranschen. Han har varit involverad i transaktioner inom alla fastighetssegment.

Affärsområde

Investment

Direktnummer

Social

Plats/stad

Stockholm

Telefonnummer

Utbildning

  • Civilingenjör i Fastighetsekonomi, KTH Stockholm

Viktigaste tjänster