Adam Wilson

Adam började på Savills 2015, och jobbar som Uthyrare. Han är specialiserad på kontor och kombilokaler på Göteborgsmarknaden.

Adam började på Savills efter 2 år på Collers och innan dess studerade han vid Malmös universitet.

Affärsområde

Leasing

Direktnummer

Plats/stad

Göteborg

Telefonnummer

Utbildning

  • Kandidatexamen i Fastighetsföretagande, Malmö Universitet

Viktigaste tjänster