Europeiska värderingar

Vår London-baserade europeiska värderingsgrupp fungerar som initiativtagare och samordnare för paneuropeiskt värderingsarbete. Gruppen samarbetar med Savills nätverk av europeiska kontor samt med andra aktörer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vår expertgrupp använder uppdaterad information och kunskaper om relevanta marknader och samarbetar med lokalt baserade expertgrupper för att tillhandahålla detaljerade rapporter som hjälper dig att ta välgrundade beslut om fastigheter. Värderingsgruppen för ett tätt samarbete med kollegorna på både investerings- och uthyrningsagenturerna samt även med personalen på den internationella undersökningsavdelningen.

Den europeiska värderingsgruppens kombination av internationell erfarenhet och perspektiv, med djupgående kunskaper om enskilda europeiska marknader på lokal nivå, gör att vi kan ge oöverträffade råd inom detta område.

 

Vår expertis:

Expertgruppen tillhandahåller ett brett och varierat utbud av värderings- och rådgivningstjänster som omfattar både sektorn för kommersiella fastigheter och sektorn för privatbostäder. Detta inkluderar, bland många andra saker, värderingar av lånesäkerhet, kontovärderingar för investeringsfonder, värderingar för självägande bolag och analyser av strategier/affärsplaner.  Gruppen har erfarenhet av värderingsarbete i över 20 olika länder.

 
 

Kontaktpersoner

Karin Zakariasson

Karin Zakariasson

Head of Valuation
Valuation

Stockholm

+46 72 741 54 64