Loudden Bygg- och Fastighetsservice

För oss på Loudden är fastighetsdrift inte en bisyssla
- det är vår kärnverksamhet!

 • Vi har ett gediget hantverkskunnande och bred kunskap. Allt från daglig fastighetsskötsel och projektering till att installera och drifta moderna och komplexa fastighetssystem.

 

Transparens, kompetens och engagemang

 • Transparens - Drift och service med full transparens
 •  Kompetens - Hantverkskunnande, professionalism och service
 •  Engagemang - Medarbetare med fokus på bästa resultat

 

 

  • Felanmälan - dygnet runt! Web, mejl eller telefon
  • Energistatistik - uppföljning av energiförbrukning
  • Energiutredningar
  • Energieffektivisering
  • Digitala nyckelskåp - Inga nycklar på drift
  • Felrapportering med ärendestatistik
  • Felavhjälpande underhåll, långsiktigt och hållbart
  • Övervakning myndighetskrav och brandregler
  • Hantering av underentreprenörer och leverantörsavtal
  • Jourtjänst
  • Byggservice
  • Rökgasanalyser och energitrimning av värmepannor, gas och fastbränsle
  • Statusbesiktningar, underhållsplaner
  • Trädgårdsservice

Vi har el- och gasbehörighet!

 
placeholder

God miljöhänsyn och hög kvalitet  

Kvalitet- För att säkerställa att fastighetens drift och underhåll upprättas en kvalitetsplan och fastighetsmanual för samtliga objekt. I manualen finns komplett förteckning över fastighetens utrustning och skötselrutiner. Vår kvalitetsplan är upprättad enligt de krav som gäller för SIS-EN ISO 9001:2000  

Miljö - Vi arbetar för att reducera miljöpåverkan. Det innebär att vi noggrant planerar våra transporter, ersätter miljöfarliga produkter med miljövänligare alternativ och aktivt påverkar vilka material som väljs vid om- och nybyggnationer. Vi använder elbilar och cyklar till möten.  

 
placeholder

Förebyggande underhåll och kontroll

Med en förebyggande fastighetsservice strävar vi efter att hela tiden ligga steget före. Fastighetsskötaren ser över fastigheten kontinuerligt och kontrollerar att all utrustning fungerar. Vi erbjuder fastighetsägare en trygg och skräddarsydd lösning för fastighetsdriften.

Vi kan även leverera hel teknisk förvaltning med underhållsplan, energiutredningar och statusbesiktningar.I vårt ärendehanteringssystem hanterar vi dagligen 100 ärenden. Alla ärenden hanteras och behandlas enkelt via smartphone eller handenhet och är enkel att överblicka och följa upp.        

Är det är dags för service i din fastighet autogenereras ett underhållsärende. Alla ärenden åtgärdas och rapporteras vidare till förvaltare och arbetsledning. Som fastighetsägare kan du följa ärenden via webinloggning. Alla ärenden åtgärdas av en ansvarig tekniker. Vi arbetar med elekttroniskt övervakad nycklehantering, säkert och behörighetsstyrd.

 

Kontaktpersoner

Mikael Rosengren

Mikael Rosengren

VD

Savills Loudden

+46 8 120 415 73

 

Gunnar Avelin

Gunnar Avelin

Driftservice

Savills Loudden

+46 8 120 415 72

 

Paula Courtar

Paula Courtar

Administration

Savills Loudden

+46 8 120 415 71

 

Kontakt och öppettider