Loudden Bygg- och Fastighetsservice

För oss på Loudden är fastighetsdrift inte en bisyssla - det är vår kärnverksamhet!

Vi har ett gediget hantverkskunnande och bred kunskap. Allt från daglig fastighetsskötsel och projektering till att installera och drifta moderna och komplexa fastighetssystem.

Våra tjänster:

 • - Felanmälan – dygnet runt! web, mejl eller telefon
 • - Energistatistik, uppföljning av energiförbrukning
 • - Energiutredningar
 • - Energieffektivisering
 • - Digitala nyckelskåp – Inga nycklar på drift.
 • - Felrapportering med ärendestatistik
 • - Felavhjälpande underhåll, långsiktigt och hållbart.
 • - Övervakning myndighetskrav och brandregler
 • - Hantering av underentreprenörer och leverantörsavtal
 • - Jourtjänst
 • - Byggservice
 • - Rökgasanalyser och energitrimning av värmepannor, gas, olja och fastbränsle
 • - Statusbesiktningar, underhållsplaner
 • - Trädgårdsservice

 • Vi har el och gasbehörighet

 

Transparens, kompetens och engagemang

 • - Transparens- Drift och service med full transparens
 • - Kompetens- Hantverkskunnande, professionalism och service
 • - Engagemang- Medarbeterare med fokus på bästa resultat
 • - Vi vill inte vara störst, men väl bäst på fastighetsdrift

 

placeholder

Vi skräddarsyr samtliga skötselavtal utifrån fastighetens behov och fastighetsägarens ambition. Det innebär att vi i samråd med våra kunder anpassar ronderingsfrekvensen till det enskilda objektets behov och fastställer vilka åtgärder som skall ingå i skötselavtalet och vilka som inte skall göra det.

Skötselavtalet innebär att våra fastighetsskötare utför löpande tillsyn av fastighetens kondition, läser av larmrapporter, kontrollerar att tvättmaskiner, sophanteringssystem och att all annan utrustning fungerar.

Med en förebyggande fastighetsskötsel undviker kunden att elda för kråkorna och slipper dessutom onödiga och många gånger fördyrande överraskningar.

Sådant som därutöver kan ingå i skötselavtalet är t ex utbyte av lampor, justering av slutbleck i entrépartier och omläggning av portkod.

Louddens ambition är att all skötsel som kan förutsägas bör ingå i skötselavtalet och att övriga åtgärder tilläggdebiteras vid respektive åtgärdstillfälle. På så vis kan våra kunder med rimlig säkerhet förutse den årliga skötselkostnaden, samtidigt som de slipper betala för skötsel som inte behöver utföras.  

 
placeholder

Vi skräddarsyr samtliga skötselavtal utifrån fastighetens behov och fastighetsägarens ambition. Det innebär att vi i samråd med våra kunder anpassar ronderingsfrekvensen till det enskilda objektets behov och fastställer vilka åtgärder som skall ingå i skötselavtalet och vilka som inte skall göra det.

Skötselavtalet innebär att våra fastighetsskötare utför löpande tillsyn av fastighetens kondition, läser av larmrapporter, kontrollerar att tvättmaskiner, sophanteringssystem och att all annan utrustning fungerar.

Med en förebyggande fastighetsskötsel undviker kunden att elda för kråkorna och slipper dessutom onödiga och många gånger fördyrande överraskningar.

Sådant som därutöver kan ingå i skötselavtalet är t ex utbyte av lampor, justering av slutbleck i entrépartier och omläggning av portkod.

Louddens ambition är att all skötsel som kan förutsägas bör ingå i skötselavtalet och att övriga åtgärder tilläggdebiteras vid respektive åtgärdstillfälle. På så vis kan våra kunder med rimlig säkerhet förutse den årliga skötselkostnaden, samtidigt som de slipper betala för skötsel som inte behöver utföras.

Kostnadseffektiv fastighetsskötsel handlar grunden om att hela tiden ligga steget före, därför upprättar Loudden tillsammans med fastighetens förvaltare detaljerade underhållsplaner till stöd för såväl vår egen arbetsplanering som kundens långsiktiga planering av ekonomin

 
placeholder

Louddens byggserviceavdelning finns i första hand till för våra kunder.

Vår ambition är att snabbt och effektivt kunna svara upp mot våra kunders behov av akuta byggtjänster som uppstår vid t ex vattenskador, inbrottsskador, fönsterrenoveringar och lokalanpassningar.

Med vår byggserviceavdelning kan vi därför tillhandahålla en effektiv insatsstyrka för oplanerade situationer som både gör det billigare och skapar mindre olägenhet för våra kunder.             

 
placeholder

De underentreprenörer som anlitas granskas årligen av Loudden för att tillförsäkra våra kunder att entreprenören innehar F-skattebevis, erforderliga företagsförsäkringar samt att de upprätthåller en sund ekonomi och att tjänsterna motsvarar de kvalitets- och miljökrav som Loudden ställer.

 

Kontaktpersoner

Mikael Rosengren

Mikael Rosengren

Head of Facility Management

Savills Loudden

+46 8 120 415 73

 

Gunnar Avelin

Gunnar Avelin

Facility Management

Savills Loudden

+46 8 120 415 72

 

Paula Courtar

Paula Courtar

Facility Management

Savills Loudden

+46 (0) 8 120 415 71

 

Kontakt och öppettider