photo

Hyresgästinformation

 

placeholder

Inflyttning sker den första vardagen i månaden,  från kl. 13.00. Infaller den 1:a på en lördag, söndag eller helgdag kan nycklar hämtas tidigast påföljande vardag.
Besiktning och överlämnande av nycklar sker efter överenskommelse med fastighetsförvaltaren.
Glöm inte att anmäla nytt abonnemang för din hushållsel, och adressändra så att du får din post till rätt adress! 
När du flyttar in i din nya lägenhet ska den avflyttande hysresgästen ha gjort en grundlig städning.
Savills gör inga städbesiktningar. Om du möts av en ostädad lägenhet vänligen kontakta oss!  

 

 
placeholder

Hyresavierna skickas till dig kvartalsvis. Hyran ska betalas i förskott och vara oss tillhanda senast sista vardagen månaden före den månad som hyran avser. Utebliven eller försenade hyresbetalningar kan leda till uppsägning och innebär således att du förlorar din bostad.

 

 
placeholder

Uppsägning ska göras skriftligt. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från närmast kommande månadsskifte samt tre månader framåt. För studenter gäller två månaders uppsägningstid och gäller från närmast kommande månadsskifte två månader framåt.

 
placeholder

Besiktning
Innan du flyttar behöver du boka en tid för besiktning med fastighetsförvaltaren. Du bör själv vara med vid besiktningen för att ha möjlighet att åtgärda/diskutera eventuella anmärkningar eller skador. Vid onormalt slitage får du själv stå för kostnaden vid återställande. All utrustning som tillhör lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen. Hit hör t.ex. dörrar, badrumsskåp, hatthylla och andra fasta inventarier.                                                                                                                                                         
Flyttstädning
När du flyttar ska din bostad städas noggrant. Glöm ej balkong och förråd. Använd gärna checklistan så att du inte missar någonting, här hittar du en checklista »

 
placeholder

Om något inte fungerar som det ska i din bostad gör du en felanmälan. Denna skall i första hand göras till fastighetsskötaren och inte till Savills. Kontaktuppgifter och övrig information finner du på porttavlan i ditt trapphus.

Vid akuta ärenden såsom brand eller pågående inbrott - ring 112.

 

 
placeholder

I hyresavtalet står följande: ”Det åligger hyresgästen att väl vårda sin lägenhet och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten”.

Skulle en granne störa dig på ett sådant sätt att det inte kan anses förenligt med ovanstående mening kontaktar du fastighetsförvaltaren.

En störande hyresgäst riskerar att förlora sin lägenhet.

 

 
placeholder

Savills förmedlar inte några interna eller externa lägenhetsbyten. Om du på egen hand hittar någon att byta med skall en skriftlig ansökan göras till oss.

 
placeholder

För att hyra ut lägenheten i andra hand krävs alltid tillstånd från hyresvärden. Tillstånd ges till hyresgäster som har beaktansvärda skäl, som t.ex. studier eller arbete på annan ort.

 

Kontakt

Telefon

Kontaktuppgifter

 

Besöksadress:
Sergels Torg 12, 9 tr
Tel: 08-674 03 00

Epost: info@savills.se

Postadress:
Savills Förvaltning AB
Box 220 39
104 22 Stockholm

Öppettider:
Mån – Tors kl. 8.00-17.00
Fre kl. 8.00-16.00

Lunchstängt 12:00- 13.00