Savills Loudden Bygg- och Fastighetsservice AB

För oss på Loudden är fastighetsdrift inte en bisyssla - det är vår kärnverksamhet!

 

 

Servicebeställning och felanmälan

 
 
Key facts

Felanmälan dygnet runt! web, mail eller telefon
• Jourtjänst
• Energistatistik - uppföljning av energiförbrukning
• Energiutredningar
• Energieffektivisering
• Fastighetsservice
• Byggservice
• Elservice
• Gasservice
• Trädgårdsservice
• Digitala nyckelskåp - inga nycklar på drift
• Felrapportering med ärendestatistik
• Felavhjälpande underhåll, långsiktigt och hållbart
• Övervakning myndighetskrav och brandregler
• Statusbesiktningar & underhållsplaner

 
Key facts

Miljö
Kvalitet- För att säkerställa att fastighetens drift och underhåll upprättas en kvalitetsplan och fastighetsmanual för samtliga objekt. I manualen finns komplett förteckning över fastighetens utrustning och skötselrutiner. Vår kvalitetsplan är upprättad enligt de krav som gäller för SIS-EN ISO 9001:2000

Miljö - Vi arbetar för att reducera miljöpåverkan. Det innebär att vi noggrant planerar våra transporter, ersätter miljöfarliga produkter med miljövänligare alternativ och aktivt påverkar vilka material som väljs vid om- och nybyggnationer. Vi använder elbilar och cyklar i vårt dagliga arbete.

 
Key facts

Kvalitet 
Med vår förebyggande tekniska förvaltning strävar vi efter att hela tiden ligga steget
före. Fastighetsskötaren ser över fastigheten kontinuerligt och kontrollerar att all utrustning
fungerar. Vi erbjuder fastighetsägare en trygg och skräddarsydd lösning för fastighetsdriften.
Vi kan även leverera hel teknisk förvaltning med underhållsplan, energiutredningar och
statusbesiktningar.
I vårt ärendehanteringssystem hanterar vi årligen ca 25 000 ärenden. Alla ärenden hanteras och behandlas enkelt via smartphone eller handenhet och är enkel att överblicka och följa upp. När det är dags för service i din fastighet autogenereras ett underhållsärende. Alla ärenden åtgärdas och rapporteras vidare till förvaltare och arbetsledning. Som fastighetsägare kan du följa ärenden via webinloggning. Alla ärenden åtgärdas av en ansvarig tekniker.
Vi arbetar med elektroniskt övervakad nyckelhantering, säkert och behörighetsstyrd.

 

 

Kontakt och öppettider

 

Öppettider:
Mån-tor 08.00-16.30
Fre 08.00-16.00

Övrig tid finns möjlighet att lämna meddelande eller bli kopplad till jour för akuta ärenden.

För att göra felanmälan ringer du anslaget nummer i trapphus eller gör en webanmälan genom att klicka på ”Felanmälan”.

När du valt adress i webanmälan kan du registrera ditt ärende och även se vilket telefonnummer du ska ringa om ärendet är akut.              

Adress:
Loudden Bygg och Fastighetsservice
Västmannagatan 50 
Box 6317
102 35 Stockholm

Tel 08-545 415 50 
Fax 08-545 415 51

 

Kontaktpersoner

Mikael Rosengren

Mikael Rosengren

CEO Savills Loudden
Facility Management

Stockholm Facilities Management

+46 70 321 50 45

 

Gunnar Avelin

Gunnar Avelin

Technichal manager
Facility Management

Stockholm Facilities Management

+46 8 120 415 72

 

Royne Lispers

Royne Lispers

Supervisor
Facility Management

Stockholm Facilities Management

+46 8 120 415 68