Tjänster

Tack vare våra medarbetares unika kombination av entreprenörsanda och specialistkompetens får våra kunder tillgång till fastighetsexpertis av högsta kvalitet. Genom vår rådgivning, fastighetsförvaltnings-förmåga och transaktionstjänster, hjälper vi våra kunder att uppfylla sina fastighetsbehov, oberoende av vad och var de är.

 
 

Kontaktpersoner

Johan Ericsson

Johan Ericsson

Interim CEO

Savills Stockholm

+46 70 544 00 00