Sweden Research

Combining original research with an extensive knowledge of the Swedish commercial and residential property market, Savills research housing reports provides insights into market trends, issues and projections in the Swedish property market. Our research team offer a range of bespoke solutions to clients looking to invest in new housing opportunities or maximise existing property assets.

Featured report

placeholder

Swedish Market Report Q3 2017
må 13 november 2017

Transaction volumes remain at historically high levels

 

Research sökresultat: 13 hittat

 

Fastighetsmarknaden 2010

må 03 januari 2011

Återhämtningen på fastighetsmarknaden avseende transaktionsvolymer har gått överraskande snabbt och den totala volymen 2010 landande på cirka 110 miljarder. Det är i efterhand tydligt att den finansiella krisen huvudsakligen påverkade möjligheten att finansiera fastighetsförvärv vilket pressade upp avkastningskraven väsentligt, vilket ledde till kraftigt fallande transaktionsvolymer under andra halvan av 2008 och 2009. Återhämtningen under 2010 har därefter skett snabbt och volymen ligger väl över den genomsnittliga transaktionsvolymen de senaste tio åren vilket även är fallet om man exkluderar tvångsförsäljningar/konkurser.

 
 
 

Fastighetsmarknaden Q2 2010

to 15 juli 2010

Transaktionsvolymen för det andra kvartalet 2010 summerade till närmare 24 miljarder, vilket innebär att transaktionsvolymen för det första halvåret uppgick till ca 41 miljarder. Avslutningen på det andra kvartalet var mycket stark och fastigheter för ca 18 miljarder omsattes under juni månad.

 
 
 

Fastighetsmarknaden 2009

on 13 januari 2010

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppgick under 2009 till närmare 53 miljarder kronor. Volymen kan tyckas vara blygsam i jämförelse med föregående år, men årets omsättning ligger väl i linje med de transaktionsvolymer som vi hade efter IT-krisen i början av 2000-talet. Även i ett europeiskt perspektiv så behåller Sverige sin position som en av de större fastighetsmarknaderna ur ett omsättningsperspektiv och endast Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien bedöms uppnå högre transaktionsvolymer.

 
 
 

Kontaktpersoner

Peter Wiman

Peter Wiman

Head of Research / Head of Investment

Savills Stockholm

+46 8 545 85 462

 

Christian Sahlström

Christian Sahlström

Research

Savills Stockholm

+46 8 562 28 603