Sweden Research

Combining original research with an extensive knowledge of the Swedish commercial and residential property market, Savills research housing reports provides insights into market trends, issues and projections in the Swedish property market. Our research team offer a range of bespoke solutions to clients looking to invest in new housing opportunities or maximise existing property assets.

Featured report

placeholder

Swedish Market Report Q3 2018
on 17 oktober 2018

The investment market continues to be strong across all sectors and prime yields remain at all-time lows in many sectors.

 

Research sökresultat: 14 hittat

 

Sweden investment bulletin Spring 2011.pdf

ti 19 april 2011

Investor interest remains strong, driven by positive economic outlook and good leasing market prospects. We believe crossborder investment is likely to grow in the future but will face fierce  Ladda ner PDF

 
 
 

Fastighetsmarknaden 2010

må 03 januari 2011

Återhämtningen på fastighetsmarknaden avseende transaktionsvolymer har gått överraskande snabbt och den totala volymen 2010 landande på cirka 110 miljarder. Det är i efterhand tydligt att den finansiella krisen huvudsakligen påverkade möjligheten att finansiera fastighetsförvärv vilket pressade upp avkastningskraven väsentligt, vilket ledde till kraftigt fallande transaktionsvolymer under andra halvan av 2008 och 2009. Återhämtningen under 2010 har därefter skett snabbt och volymen ligger väl över den genomsnittliga transaktionsvolymen de senaste tio åren vilket även är fallet om man exkluderar tvångsförsäljningar/konkurser.

 
 
 

Fastighetsmarknaden Q2 2010

to 15 juli 2010

Transaktionsvolymen för det andra kvartalet 2010 summerade till närmare 24 miljarder, vilket innebär att transaktionsvolymen för det första halvåret uppgick till ca 41 miljarder. Avslutningen på det andra kvartalet var mycket stark och fastigheter för ca 18 miljarder omsattes under juni månad.

 
 
 

Fastighetsmarknaden 2009

on 13 januari 2010

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppgick under 2009 till närmare 53 miljarder kronor. Volymen kan tyckas vara blygsam i jämförelse med föregående år, men årets omsättning ligger väl i linje med de transaktionsvolymer som vi hade efter IT-krisen i början av 2000-talet. Även i ett europeiskt perspektiv så behåller Sverige sin position som en av de större fastighetsmarknaderna ur ett omsättningsperspektiv och endast Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien bedöms uppnå högre transaktionsvolymer.

 
 
 

Kontaktpersoner

Peter Wiman

Peter Wiman

Head of Research

Savills Stockholm

+46 8 545 85 462