Sweden Research

Combining original research with an extensive knowledge of the Swedish commercial and residential property market, Savills research housing reports provides insights into market trends, issues and projections in the Swedish property market. Our research team offer a range of bespoke solutions to clients looking to invest in new housing opportunities or maximise existing property assets.

Featured report

placeholder

Sweden Investment Q1 2018
fr 04 maj 2018

Trots ett återhållsamt transaktionstempo under årets första kvartal var transaktionsvolymen i linje med det historiska genomsnittet.

 

Research sökresultat: 13 hittat

 
Sweden Investment Q1 2018

Sweden Investment Q1 2018

fr 04 maj 2018

Trots ett återhållsamt transaktionstempo under årets första kvartal var transaktionsvolymen i linje med det historiska genomsnittet.

 
 
 
Swedish Market Report Q3 2017

Swedish Market Report Q3 2017

må 13 november 2017

Transaction volumes remain at historically high levels

 
 
 

Market Report SIB Q3

ti 29 oktober 2013

 

 
 
 

Savills Market Report SIB Q1 2013

må 01 juli 2013

Savills Market Report SIB Q1 2013

 
 
 

Fastighetsmarknaden 2012 Q2

on 04 juli 2012

Avvaktande transaktionsmarknad under andra kvartalet 2012 till följd av restriktiv kreditgivning Den totala transaktionsvolymen för andra kvartalet 2012 uppgick till cirka 26 mdr kr, vilket är 8 % lägre än motsvarande kvartal 2011. Även antalet transaktioner minskade och totalt genomfördes cirka 94 större fastighetstransaktioner. En stark förklaring till den nu sjunkande transaktionsvolymen är kopplad till bankernas mycket restriktiva kreditgivning som motiveras utifrån högre kapitaltäckningskrav och högre upplåningskostnader

 
 
 
Spotlight, Sweden Logistics Market

Spotlight, Sweden Logistics Market

ti 12 juni 2012

During 2011, the transaction volume for pure logistics facilities amounted to approximately SEK 4.8 billion, compared to SEK 2.8 billion in 2010 and SEK 1.4 billion in 2009. Currently, the active investors on the acquisition side have a low leverage and are primarily looking for safe investments with stable cash flows.

 
 
 

Fastighetsmarknaden 2012 Q1

fr 27 april 2012

Totalt omsattes fastigheter till ett värde om 25 miljarder under årets första kvartal, vilket motsvarar en ökning om ca 18 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Trots den höga transaktionsvolymen så kan en nedgång i transaktionsintensiteten skönjas i och med att antalet transaktioner har fallit med 40 procent jämför med motsvarande period föregående år. Det visar den senaste rapporten från Savills.

 
 
 

Fastighetsmarknaden 2011

ti 03 januari 2012

Fastighetsmarknaden inledde året starkt och transaktionsvolymen första halvåret översteg motsvarande period föregående år, men den positiva utvecklingen bröts under sommaren med en inbromsning under andra halvan av 2011. Inbromsningen var en följd av den förnyade finansiella turbulensen och som senare även gett upphov till osäkerhet kring utsikterna för den svenska ekonomin.

 
 
 

Fastighetsmarknaden H1 2011

må 04 juli 2011

Fastighetsmarknaden har varit stabil under första halvåret 2011 och ligger väl i linje med föregående år. En skillnad mot föregående år är vi har noterat ett antal trendbrott – de internationella investerarna har varit betydligt mer aktiva på köparsidan och intresset för kommersiella fastigheter, och inte minst för handelsfastigheter, har ökat.

 
 
 

Sweden investment bulletin Spring 2011.pdf

ti 19 april 2011

Investor interest remains strong, driven by positive economic outlook and good leasing market prospects. We believe crossborder investment is likely to grow in the future but will face fierce  Ladda ner PDF

 
 
 

Kontaktpersoner

Peter Wiman

Peter Wiman

Head of Research

Savills Stockholm

+46 8 545 85 462