Sturekvarteret, Stockholm

Tre fastigheter med åtta byggnader utgörande större delen av kvarteret Sperlingens Backe som begränsas av Stureplan, Birger Jarlsgatan, Grev Turegatan, Humlegårdsgatan och Sturegatan. Fastigheterna som inrymmer Sturegallerian samt kontor har en total uthyrningsbar area om 60 000 m2.

Uppdraget

Savills engagerades för att som en del i kundens förvärvsprocess genomföra marknadsanalys, värdering och kommersiell due diligence.

Kunden

AXA REIM för ADIA:s räkning.

Vår lösning

Efter att kunden med Savills hjälp lämnat indikativt bud och gått vidare i förvärvsprocessen koordinerade Savills den totala due diligenceprocessen med fullt ansvar för rapportering, kalkyler och projektutvärderingar till slutkunden.

Mervärde

Genom såväl bred som djup kompetens i involverat team kunde Savills tillsammans med expertis på handel, hotell och teknik göra noggranna och insiktsfulla analyser av galleria, kontor, vakanser, byggrätter och ombyggnadsprojekt. Med dessa analyser som grund genomfördes en samordnad genomlysning av fastigheternas kommersiella och tekniska potentialer och risker. På basis av väl kalkylerade risker och potentialer kunde vår klient lämna det mest attraktiva budet och stå som köpare av fastigheterna.

 
 

Kontakter

Savills Stockholm

Kontaktpersoner

Peter Wiman

Peter Wiman

Head of Research
Research

Stockholm

+46 73 358 64 22