CityCronan

En förstklassig fastighet med full besittningsrätt om 40 000 kvm med flera användningsområden. Byggnaden innehåller kontor, detaljhandelsbutiker och privatbostäder. Nordea, Nordens största bank, är den största hyresgästen i fastigheten och hyr kontorsutrymme på cirka 27 000 kvm.

Uppdraget
Med Savills Sweden som rådgivare förvärvade AMF Pension den prestigefyllda fastigheten Stockholm Grävlingen 12, även kallad ”CityCronan”.

Kunden
AMF Pension, är ett av Sveriges ledande pensionsbolag med cirka 35 miljarder Euro i förvaltade tillgångar.

Vår lösning
Savills presenterade på ett tidigt stadium projektet för AMF och och därefter inleddes diskussioner med ägarna DEKA. En framgångsfaktor har varit att Savills i Tyskland har väldigt goda kontakter med tyska investerare. Vårt uppdrag inkluderade att utföra en finansiell och kommersiell kontroll (due diligence) av fastigheten. Savills samordnade även DD-processen, inklusive den tekniska och juridiska besiktningen samt miljöbesiktningen.

Mervärde
Savills adderade värde till affären genom att arbeta för en process där AMF förhandlade exklusivt med säljaren. Savills utförde en koordinerad och heltäckande due dilligence

 

 
 

Kontakter

Savills Stockholm

Kontaktpersoner