juli 2017


Stark transaktionsmarknad under första halvåret

Stark transaktionsmarknad under första halvåret

to 06 juli 2017

Transaktionsvolymen under det första kvartalet 2017 var det starkaste som hittills noterats och trots en svag inledning på det andra kvartalet blev slutet av kvartalet transaktionsintensivt och den totala volymen slutade på 41 miljarder kronor, vilket är cirka 10 procent högre än det långsiktiga medelvärdet för kvartal två. Det innebär att den totala transaktionsvolymen för första halvåret uppgår till 80 miljarder, vilket är ett tydligt tecken på att marknadsläget är fortsatt starkt. 

 
 

Kontaktpersoner