november 2016


Savills bistår Diös i jätteaffär

Savills bistår Diös i jätteaffär

ti 22 november 2016

Diös förvärvar fastighetsportfölj för 4,5 Mdkr från Castellum och genomför en fullt garanterad företrädesemission om 1,8 Mdkr

 
 

Kontaktpersoner