Varför Savills?

Vi samlar individer med passion för fastigheter.

Savills erbjuder våra medarbetare ett spännande och utvecklande yrkesliv på en öppen och rättvis arbetsplats, där varje individ behandlas med respekt och där det går att ha balans mellan arbete och fritid. Vi strävar efter att alla medarbetare ska nå sin fulla potential och få personlig utveckling utifrån individuella förutsättningar.

Vi är övertygade om att delaktighet och möjlighet att påverka skapar engagemang och arbetsglädje. Det är viktigt för oss, för vi vet att vår mest värdefulla resurs är våra medarbetare.

Två av våra medarbetare, som började på Savills under förra året säger så här om ”Varför Savills?”:

 

 
placeholder

Astrid Jönsson
Masterutbildning KTH med inriktning mot bygg- och fastighetsekonomi

”Savills har långtgående kunskap och erfarenhet inom alla verksamhetsområden vilket underlättar i det dagliga arbetet då man kan hjälpa och få uppbackning av varandra över avdelningsgränserna. På Savills finns både fördelarna med att tillhöra ett stort globalt bolag såväl som att arbeta inom en mindre svensk organisation. Det finns stora möjligheter till professionell utveckling.”

 
 
placeholder

Eric Håkansson
Civilingenjör inom lantmäteri, LTH

”Första gången jag kom i kontakt med Savills var på V-sektionens Branschdag vid LTH där två av mina nuvarande kollegor introducerade mig till företaget. Det första som slog mig var den ikoniska gula färgen som följdes av två anställda som med stor branschkunskap samt stort intresse och passion för sitt yrke, berättade om Savills. Vid samma tidpunkt informerades om en tjänst som skulle annonseras i nära framtid och när den möjligheten visade sig så ansökte jag. Att jobba i ett företag som är internationellt med större aktörer med bredare portföljer och har anställda som utstrålar och inger professionalitet var några av flera anledningar till varför jag valde Savills.”

 
 

Key contacts

Carola Bobic

Carola Bobic

HR Manager
Savills Sweden

Stockholm

+46 73 654 26 53

+46 73 654 26 53

 

Jessica Tjäder

Jessica Tjäder

HR Administrator
HR

Stockholm

+46 701 68 53 01

+46 701 68 53 01