Stark transaktionsmarknad under första halvåret

06 juli 2017

Transaktionsvolymen under det första kvartalet 2017 var det starkaste som hittills noterats och trots en svag inledning på det andra kvartalet blev slutet av kvartalet transaktionsintensivt och den totala volymen slutade på 41 miljarder kronor, vilket är cirka 10 procent högre än det långsiktiga medelvärdet för kvartal två. Det innebär att den totala transaktionsvolymen för första halvåret uppgår till 80 miljarder, vilket är ett tydligt tecken på att marknadsläget är fortsatt starkt. 

Noteringen för det första halvåret ligger dock väsentligt under motsvarande period förra året, som drevs upp av försäljningen av Norrporten. Sett i ett längre perspektiv är transaktionsvolymen för det första halvåret cirka 30 procent högre än det långsiktiga medelvärdet.

”Den svenska fastighetsmarknaden verkar ha varit helt opåverkad av de globala osäkerheterna. Brexit kan till och med ha stärkt Sverige som investeringsalternativ för många internationella investerare. De utländska aktörerna har varit mycket konkurrenskraftiga och utländska investerare har gått vinnande ur budgivningen i de två senaste affärerna i Stockholms city”, säger Peter Wiman, analyschef på Savills.

 

Högt transaktionstempo och god omsättning i både segment och marknader

Totalt genomfördes drygt 300 transaktioner under första halvåret, vilket ligger väl i linje med motsvarande period föregående år. Transaktionsvolymerna har varit höga i samtliga geografiska marknader och i de flesta segment. Bostäder har återigen varit ett eftertraktat tillgångsslag och svarar för cirka 30 procent av transaktionsvolymen. Det enda segment som sticker ut med en relativt blygsam omsättning är samhällsfastigheter, men detta är snarare ett resultat av utbudsbrist än av bristande köparintresse.

Bra fundamenta, men oro kring skatteförändringar  Mycket ser positivt ut för fastighetssektorn. Många marknader har låga vakansgrader, god hyrestillväxt och litet inslag av spekulativ projektutveckling för kommersiella fastigheter. De största orosmolnen är sannolikt de förändringar av fastighetsmarknadens spelregler som lagts fram. Dels i form av den så kallade Paketeringsutredningen och dels den föreslagna begränsningen kring avdragsmöjligheterna för räntekostnader.

”Vi förväntar oss att 2017 blir ett bra år ur transaktionshänseende. Volymerna kommer sannolikt att stöttas upp av kommande försäljningar från kommuner och landsting, då 2018 är ett valår. Vi har dock noterat en tilltagande oro från marknadens aktörer för de föreslagna förändringarna av regelverken, men dessa verkar än så länge endast ha påverkat marknaden marginellt, om ens alls”, säger Peter Wiman.

 

 
 

General Enquiries

Savills Stockholm