Savills agerar rådgivare åt Standard Life i ny storaffär

01 juni 2017

Savills agerar köprådgivare åt Standard Life i ny storaffär i samband med förvärvet av handelsplatsen Stora Bernstorp utanför Malmö.

http://storabernstorp.se/om-stora-bernstorp/

Fastigheten tillträddes i slutet av maj.