Savills rådgivare åt Specialfastigheter

23 december 2016

"Specialfastigheter säljer totalt sex fastigheter i norra Sverige till fastighetsbolaget Offentliga Hus för en köpeskilling uppgående till

76 Mkr. Fastigheterna är belägna i Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby och har en sammanlagd LOA på ca 8 200 kvm.

Hyresgäst är Sameskolstyrelsen som bedriver för- och grundskoleverksamhet i lokalerna.

 

- Försäljningen är ett led i att renodla vår verksamhet och tydligare nischa oss mot vårt uppdrag att äga, utveckla och förvalta

fastigheter med höga säkerhetskrav. Vi tror att Offentliga Hus är en bra köpare som kommer att utveckla fastigheterna på ett positivt sätt

som bidrar till skolornas och kommunernas verksamhet, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 12,1 miljoner kronor. Uthyrningsgraden är 100 procent och den genomsnittliga

kontraktslängden 9,3 år.

Tillträde till fastigheterna sker den 31 januari 2017.

 

Savills har varit säljarens rådgivare."

 
 

General Enquiries

{0}