Stark marknad väntar sekundära tillgångar i storstäder

17 oktober 2016

Transaktionsvolymerna på den svenska fastighetsmarknaden kommer att slå nya rekord i år och väntas vara fortsatt höga även under 2017. Bristen på utbud av objekt inom det primära segmentet öppnar för en starkare marknad för investeringar i sekundära tillgångar. Det framgår av en färsk analys från Savills, den globala fastighetsrådgivaren.

Efter årets första tre kvartal uppgick transaktionerna till rekordhöga 134 miljarder kronor, vilket är i paritet med motsvarande kvartal 2008 och en ökning med 29 procent jämfört med samma period i fjol. En starkt bidragande orsak till rekordsumman är Castellums förvärv av Norrporten för 22 miljarder kronor, men även utan det var ökningen hela 7 procent.

- Trots att efterfrågan vida överstiger utbudet på fastighetsmarknaden räknar vi med att 2016 kommer att bli ett rekordår sett till transaktionsvolymerna, och vi bedömer att de kommer att vara fortsatt höga över hela fastighetssektorn även under nästa år, säger Peter Wiman, analyschef på Savills i Sverige.

Intresset för att investera i fastighetssektorn drivs främst av låga räntor, attraktiv avkastning och bristen på alternativa investeringsmöjligheter. Savills räknar därför med att intresset för investeringar i fastigheter kommer att vara fortsatt stort under 2017.

Primära tillgångar i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer fortfarande att vara mest attraktiva för investerarna, men här ser Savills en viss förskjutning mot andra segment.

- Bristen på utbud av förstklassiga objekt kommer att öppna för en starkare marknad för sekundära tillgångar, säger Peter Wiman.

 
 

General Enquiries

Savills Stockholm